ciddî

[ciddî:]
阿́
s.
1. 严肃的, 庄重的, 不苟言笑的: \ciddî bir kız 一个庄重的姑娘 \ciddî bir yüz 一张严肃的面孔 \ciddî bir eser 一部严肃作品 \ciddî bir toplantı 一次庄重的会议 Keyif hâlinde iken ona ciddî konulardan söz etmeyin. 他喝得醉醺醺的, 你就别和他谈什么正经事了。
2. 认真的, 真诚的, 真正的, 彻底的: \ciddî bir sevgi 真正的爱 \ciddî bir vaat 认真的承诺 Bu söz ciddîdir. 这话是当真的。Kentin hava kirliği ciddî çareler bekliyor. 城市空气污染问题有待彻底解决。
3. 细致的, 认真的: \ciddî bir çalışma 一项细致的工作
4. 重大的, 严重的, 危险的: \ciddî bir hastalık 重病 \ciddî bir durum 严重的情况 Size ciddî bir konudan söz etmek istiyorum. 我想跟你谈一件要紧事。
5. 可靠的: İşi ciddî bir ilkeye bağlamalı. 此事必须有一个可靠的原则。
zf. 认真地, 真正地, 严肃地: Size bunu ciddî söylüyorum, şaka değil! 我跟你说这些是当真的, 不是开玩笑。İşe bu kez ciddî başladı. 这回他真的开始干了。
◇ \ciddî \ciddî 严肃地, 认真地 -i \ciddîye almak 严肃对待, 予以重视, 当真, 相信: O, galiba işi pek de ciddîye almıyor. 他也许不把这当回事。O gün lâf olsun diye öyle konuşmuştum ama birçok arkadaşlar sözlerimi ciddîye almışlar. 那天我这么随便说了几句, 可是许多朋友都把我的话当了真。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • ciddi — sif. və zərf 1. Öz hərəkətlərində, fikirlərində, həyata münasibətində müsbətliyi, möhkəmliyi, sabitliyi ilə fərqlənən, dərin düşünən; ağırbaşlı, təmkinli. Ciddi adam. Ciddi oğlan. – Tanıyanlar bilir, yeddi yaşında; Ciddi bir qız idin, əqli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ciddi — sf., Ar. ciddī 1) Şaka olmayan, gerçek Kısa zamanda yarı şaka, yarı ciddi tenkit edecek kadar yakınlaşmışlardı. T. Buğra 2) Ağırbaşlı Ben onu pek ciddi bir genç olarak tanırım. H. R. Gürpınar 3) Titizlik gösterilen, önem verilen Bu dönemde yazara …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ciddî — (A.) [ یﺪﺝ ] 1. ağırbaşlı. 2. önemli …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • ciddi — ə. 1) təmkinli, ağırbaşlı; 2) dərindən fikirləşmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • CİDDÎ — Gerçek. Hakikat. * Ağırbaşlı, hâlleri sakin olan kişi. * Mühim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • qeyri-ciddi — sif. Ciddi olmayan, ciddiyyətsiz. Qeyri ciddi adam. – Musiqili əsərlərin zərəri və öz tərbiyəvi roluna görə drama nisbətən üçüncü dərəcəli əhəmiyyətə malik olması haqqındakı söhbətləri sadəcə olaraq musiqi sənətinə qeyri ciddi münasibət kimi izah …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ağır durmak — ciddi, ağırbaşlı, oturaklı, soğukkanlı hareket etmek Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • şakaya boğmak (veya dökmek veya bozmak) — ciddi başlayan bir sözü veya davranışı şakaya çevirmek Bu gayretin boşluğunu anlayarak işi şakaya dökmeye başlıyor. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • şakaya getirmek — ciddi bir şeyi açıktan açığa söyleyemeyip şaka görünümü vererek söylemek Şakaya getirip söyledim, latife ediyordum. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • şakaya vurmak — ciddi bir söz veya davranışı şaka yoluyla geçiştirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ciddən — ə. ciddi olaraq, gerçəkdən, həqiqətən; çox …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.